Post of the day

Orang Hebat dan Kedai Kopi Kampung

“Orang hebat tak lahir dengan hebat, tapi dia tumbuh dengan hebat.” Don Vito Corleone Di forum perjumpaan dengan kawan kawan lama, selalu kita dengar kisah lama tentang tempat-tempat yang seolah di sepakati jadi semacam sarang pertemuan bahkan tempat persembunyian untuk alasan-alasan yang juga tersembunyi. Ruang komunal ini kerap berupa kedai-kedai di pinggir jalan maupun di…